Croeso i wefan Hyb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) Cymru.

Gyda’n gilydd, gallwn helpu i wneud Cymru’n arweinydd i'r byd o ran atal, mynd i’r afael ag effeithiau ACE a thrawma, a’u lliniaru.