Digwyddiad Ymgysylltu â Phartneriaid

share_this

Hoffai Hyb ACE Cymru eich gwahodd yn gynnes i’n Digwyddiad Ymgysylltu â Phartneriaid, a gynhelir yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, rhwng 09:30 a 16:30 ar ddydd Iau 17 Tachwedd 2022 gyda lluniaeth yn cael ei weini o 09:00.

Ar y diwrnod, byddwn ni’n arddangos rhai o’n cyflawniadau allweddol a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Mae’n gyfle i ddod i gwrdd â’r tîm a’n helpu ni i lansio ein gwefan newydd.

Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i lansio’r Hyfforddiant Sefydliadau sy’n Ystyriol o Drawma a ddatblygwyd gan Barnardo’s Cymru i gefnogi’r Fframwaith Ymarfer Trawma Cenedlaethol.

Ymhlith y siaradwyr gwadd ar y diwrnod mae Susan Cousins a Barry Diamond ar wneud synnwyr o ficro-ymosodiadau, a Gulwali Passarlay yn trafod ei daith ysbrydoledig o obaith mewn adfyd fel plentyn yn Affganistan ac fel ffoadur yn y DU.

Gallwch fynychu gweithdai a ddarperir gan ein partneriaid gan gynnwys Cymorth i Fenywod Cymru, Platfform a Cymorth Cymru ac Uned Atal Trais Cymru.

Ymunwch â ni i ddathlu, wrth i ni barhau â’n taith tuag at Gymru sy’n Ystyriol o Drawma.

Darperir cyfieithu ar y pryd; rydym yn croesawu cyfraniadau yn y Gymraeg.

 

Cyrchfan

Stadiwm Principality, Westgate Street, Caerdydd, CF10 1NS Cael Cyfarwyddiadau

Cofrestru tocynnau

https://www.eventbrite.co.uk/e/452816746077
Dyddiad ac Amser Cyrchfan

Stadiwm Principality, Westgate Street, Caerdydd, CF10 1NS

Cael Cyfarwyddiadau