Cael gwybod sut beth yw cartref i wahanol gymunedau yng Nghymru

Fe wnaethom gynnal sesiynau rhyngweithiol gyda phobl ar hyd a lled Cymru i ddarganfod sut beth yw cartref iddyn nhw. Dyma oedd gan bobl Casnewydd i’w ddweud.

Wordcloud yn cynnwys geiriau allweddol yn ymwneud â Sgyrsiau ACE yng Nghasnewydd
Gallwch chi gael lot o gartrefi lle rydych chi’n gadael gwahanol rannau o’ch hun.
– Cyfranogwr, Casnewydd
Mae’r cartref yn rhywbeth gallwch chi ei gario gyda chi.
– Cyfranogwr, Casnewydd
Mae’r gair ‘cartref’ yn deffro atgofion, fel mae rhai eitemau’n ei wneud.
– Cyfranogwr, Casnewydd
Yn ôl i’r map