Trawma Hiliol

Mae'r System Cyfiawnder Troseddol yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ymchwilio a datblygu polisi ac ymarfer sy'n ymwneud â thrawma hiliol. Dylai dulliau sy'n ystyriol o drawma greu amgylcheddau iachâd i'r rhai sydd wedi profi trawma hiliol.

Adnoddau Trawma Hiliol

Lawrlwytho'r adnoddau

Trawma Hiliol