#AmseriFodynGaredig - 2019

Gan fod bron i hanner y bobl yng Nghymru wedi profi ACE yn ystod plentyndod, ein hamcan oedd dechrau newid agweddau tuag at y rhai sydd wedi profi ACE a chreu “Cymru sy’n fwy ystyriol o ACE” trwy annog pobl i fod yn dosturiol a deall y gall pawb chwarae rhan wrth adeiladu gwytnwch mewn plant.

Yn 2019, buom yn gweithio gyda Cowshed i gynnal ein hymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus bedair wythnos gyntaf ledled Cymru.

Gan fod bron i hanner y bobl yng Nghymru wedi profi ACE yn ystod plentyndod, ein hamcan oedd dechrau newid agweddau tuag at y rhai sydd wedi profi ACE a chreu “Cymru sy’n fwy ystyriol o ACE” trwy annog pobl i fod yn dosturiol a deall y gall pawb chwarae rhan wrth adeiladu gwytnwch mewn plant.

Buom yn gweithio gyda’r neges #AmseriFodynGaredig gan ddefnyddio ymgyrch hysbysebu teledu genedlaethol wedi’i thargedu at bob oedolyn yng Nghymru a thrwy hysbysebu digidol ar YouTube TrueView. Fe wnaethom hefyd ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i rannu fideo’r hysbyseb, annog pobl i ddangos gweithredoedd caredig a gofyn i bobl rannu eu straeon caredigrwydd.

Canlyniadau'r ymgyrch:

  • Sylw yn y wasg

    Saith darn o sylw yn y wasg, gan gynnwys un darn o sylw darlledu drwy gydol cyfnod yr ymgyrch.

  • Hysbyseb deledu

    Cyflawnodd yr hysbyseb deledu 2,182,233 o argraffiadau ledled Cymru.

  • Dysgu

    Clywsom fod yr ymgyrch hon yn ymarfer codi ymwybyddiaeth cychwynnol gwych ond er mwyn annog newid ymddygiad, roedd angen ymgyrch hirach a mwy cadarn.